Nieuws

hieronder de laatste nieuwtjes

De bedoeling was een eenvoudige tweekamp te houden tussen Schollevaar en Ommoord voor driebanden in teamverband, maar al snel stroomden de aanmeldingen binnen.

Tenslotte waren er tien teams van 5 verenigingen die op zondag 22 augustus de degens wilden kruisen. Dat leverde teveel partijen op om iedereen tegen elkaar te laten spelen dus werden er (slechts!) twee rondes gespeeld.

De sfeer was opperbest, mede omdat het voor vrijwel iedereen lange tijd geleden was om tegen mensen van een andere vereniging te spelen.

Het werd een lange dag met rond 1 uur een voortreffelijke lunch. De hobby van de voorzitter om mooie en vooral lekkere salades te maken kwam weer goed van pas,. Bedankt Martin!

Na de eerste ronde leken er twee teams om de eerste prijs te gaan strijden: Vriendenkring en Hoogvliet hadden 30 en 28 punten en leken om de titel te gaan strijden. Helaas voor hen had de wedstrijdleiding het team Schollevaar 1 vergeten. In de allerlaatste partij van de dag wist Johan Lemmens een dreigende nederlaag te voorkomen door op het laatste moment zijn achterstand met twee series van 2 om te draaien in winst van de partij. Daardoor kwam zijn team tot 30 winstpunten in de tweede ronde en eindigde Schollevaar 1 en Vriendenkring beide op 57 punten. Het percentage caramboles van Schollevaar bleek toen0,05 hoger dan dat van Vriendenkring, dus blijft de eerste wisseltrofee van het ATO vriendschapstoernooi in bezit van Schollevaar.

 

Schollevaar denkt hiermee een nieuwe traditie in het leven te hebben geroepen die we volgend jaar willen voortzetten, maar dan wel met een aantal wijzigingen. Misschien op meerdere dagen een voorselectie , en misschien met iets lagere aantallen of een beurtenlimiet, zodat er meer partijen kunnen worden gespeeld.

Aan de gezelligheid zullen we echter niets hoeven te veranderen. Bedankt alle teams voor de sportiviteit en het heel laten van de
wedstrijdleider, maar ook veel dank aan “de dames achter de bar”: Margreet en Tineke.

 

Zie voor meer foto’s:Fotogalerij                       Team Schollevaar 1 bestaat uit : Rob van der Spek, Nico Overbeeke en Johan Lemmens Van harte gefeliciteerd heren!


 Eindstand:

1 Schollevaar1

2 vriendenkring

3 Hoogvliet 1

4 Schollevaar 4

5 Ommoord 3

6 Ommoord 1

7 Schollevaar 2

8 SVZ

9 Ommoord 2

10 Schollevaar 3

 

Eén van onze sponsors heeft ons verblijd met een grote verhoging van het sponsorbedrag.

Mede daardoor heeft het bestuur besloten een invitatietoernooi voor  Driebandenteams in het leven te roepen,  het

“A.T.O. elektro

Vriendschapstoernooi

Voor Driebandenteams”

Dit jaar zal dat voor het eerst op zondag 22 augustus worden gespeeld.

Op die dag zullen teams van Schollevaar het opnemen tegen teams van Ommoord, Hoogvliet, S.V.Z. en De Vriendenkring.

Er zal door het bestuur een Wisselbokaal beschikbaar worden gesteld en hopen dat dit toernooi nog wat zal groeien en een  gewaardeerde traditie in ons district zal worden.

Namens het bestuur wensen wij alle leden (en familieleden) een goed en gezond 2021.En dat we elkaar weer snel zien tijdens de biljartdagen en/of avonden.

 

Zo terug kijkend op het aflopende jaar 2020 beseffen we dat het een wel heel bijzonder jaar is geworden.
Een jaar van de crisis, vooral op het gebied van de gezondheid.

 

Ook het wedstrijdgebeuren van de biljarters is getroffen. Is er van het vorig seizoen al niet veel

terecht gekomen, ook dit lopende seizoen (2020/2021) is voor wat de KNBB betreft ten einde gekomen.
Alle competities en persoonlijke kampioenschappen zijn door het bestuur van KNBB Vereniging
Carambole (KVC) totaal afgelast; zo ook alle Gewestelijke wedstrijden.

De algemene ledenvergadering 2019-2020 is wegens corona maatregelen tot nader order uitgesteld.

Tijdens voorwedstrijden en finales hebben wij mondkapjes ter beschikking voor spelers,  schrijvers en arbiters.

2 Juli voegen wij 2 extra tafels toe aan onze vereniging!

De nieuwe website is online! ontdekt u een fout of mist u iets? laat dat dan even weten aan webmaster@bvschollevaar.nl

De KNBB en NDB hebben tot gisteravond laat en vanochtend vroeg gesprekken gevoerd met NOC*NSF om tot verduidelijking te komen. Samen met NOC*NSF hebben we onze positie en pleidooi aan VWS voorgelegd.

Het resultaat: vandaag is het landelijk sportprotocol aangepast waarmee het voor de verschillende type locaties helder is geworden en de binnensport daarmee overal kan openen!

26 juni 2020

Gisteren berichtten wij in dit artikel dat darten, poolen, snooker en biljarten (horecasporten) mogelijk tussen wal en schip konden raken omdat minister president Rutte tijdens de persconferentie bekend maakte dat de ‘vaste zitplaats’ in de horeca verplicht blijft.

Omdat de aan horeca verbonden sporten in allerlei type accommodaties, op recreatieve wijze en in competitief verband, gespeeld worden kon hiermee de ongewenste situatie ontstaan dat binnen deze verschillende speellocaties verschillende regels zouden gaan gelden.

De KNBB en NDB hebben tot gisteravond laat en vanochtend vroeg gesprekken gevoerd met NOC*NSF om tot verduidelijking te komen. Samen met NOC*NSF hebben we onze positie en pleidooi aan VWS voorgelegd.

Het resultaat is dat vandaag het landelijk sportprotocol hierop is aangepast waarmee het voor de verschillende type locaties helder is geworden en de binnensport daarmee overal kan openen! Het sportprotocol kunt u hier raadplegen.

De volgende passage is in dit sportprotocol opgenomen:

Horecasporten
Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

1.          Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
2.          Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
3.          Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)
 

> Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.
> Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5m afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem.
> Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5m afstand worden gehouden.
> Indien in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen.
> Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca of binnensportprotocol leidend is.

De sport specifieke protocollen – verantwoord darten en verantwoorden biljarten – worden na de bekendmaking van de noodverordeningen bijgesteld en gepubliceerd.

Tevens worden in de Q&A van NOC*NSF de meest gestelde vragen over onze takken van sport in relatie tot accommodaties en de 1,5 meter bepalingen opgenomen

We moeten echter nog enig voorbehoud maken. Het veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s moeten de nieuwe noodverordeningen, die gelden vanaf 1 juli, nog vaststellen. Hierin kunnen zij afwijken en aanvullende bepalingen opnemen. De NDB en KNBB zullen de komende dagen de veiligheidsregio’s informeren zodat zij hopelijk hun noodverordening en Q&A  zullen vaststellen in lijn met het landelijk sportprotocol.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

KNBB en NDB zijn zeer blij met dit behaalde resultaat waarmee er een einde is gekomen aan de onduidelijkheid en hopen dat hierdoor vanaf 1 juli in alle type locaties weer een potje darts, biljart snooker en pool gespeeld kan worden!

Uiteraard zijn alle maatregelen op de vereniging genomen om te voldoen aan de RIVM richtlijnen!