historie biljartvereniging Schollevaar

Medio 1983 ging een aantal vrienden, 14 man onder aanvoering van Aad Menheere, biljarten in het Wijkcentrum Schollevaar, waar één biljarttafel aanwezig was. De heren hadden de intentie om een biljartclub op te richten en dan wedstrijden in KNBB verband te gaan spelen. Aad Menheere kon via zijn relatie met de gemeente aan twee defecte biljarts komen, welke door de vriendenploeg zijn opgeknapt en in het Wijkcentrum Schollevaar geplaatst.

Ingevolge hun verzoek bij de KNBB om deel te mogen nemen aan reguliere wedstrijden werden, na een inspectiebezoek van de bond, in september 1984 de eerste officiële clubwedstrijden gespeeld, waarmee de doelstelling van de heren een feit was.

Bij notariële akte van 16 april 1987 zijn de statuten vastgesteld en was aan alle voorwaarden om een vereniging te mogen hebben, voldaan.De groei van het aantal leden ging in sneltreinvaart crescendo, reden waarom naarstig naar een grotere ruimte werd gezocht en gevonden. In augustus 1987 kon de vereniging een zaaltje in de Sporthal Schenkel betrekken, waar twee biljarts geplaatst konden worden. Eén biljarttafel moest in het gemeentelijk Wijkcentrum Schollevaar achter blijven en de andere biljarttafel werd door de vereniging ingeruild bij de aanschaf van twee nieuwe biljarttafels.

Omdat volleybalclub VCC t.b.v. uitbreiding van haar kantine meer ruimte in de sporthal nodig had en de B.V. Schollevaar als gevolg van ruimtegebrek een lange wachtlijst voor het toelaten van nieuwe leden had, werd er na een flinke verbouwing door eigen leden, in september 1991 verhuisd naar de vestiging aan het Borndiep 2A. In deze locatie konden vier biljarts worden geplaatst, dus werden de twee biljarts vanuit de sporthal Schenkel overgebracht naar het nieuwe clublokaal en werden er twee nieuwe biljarts aangeschaft. Inmiddels zijn alle biljarts vervangen.

Inmiddels is vereniging uitgegroeid tot één van de grootste in het district Rotterdam. Het ledenaantal schommelt licht, doch handhaaft zich tussen de 85 en 90 leden.

De vereniging wordt gerund door een door de leden gekozen bestuur. De bar en keukendiensten worden verricht door vrijwilligers waardoor het prijsniveau aanzienlijk lager ligt dan in de particulier gerunde biljartcentra.

In 2015 verviel de functie buurtcentrum “Trefterp” waardoor de vereniging uit moest wijken naar een andere lokatie. tw Hollandsch Diep 63d. Hiermee werd een kantoorunit verbouwd tot biljartarena, met dank aan vele vrijwilligers en sponsers.

Na een rondje schuiven in het pand hollandsch diep, vond onze vereniging in 2017 een geweldige locatie in het pand De Linie nr. 1. Onze vereniging is nu wel even uit verhuisd en u bent van harte welkom.